Ditto 3.21.30

Ditto 3.21.30

Scott Brogden – 10,3MB – Freeware –
ra khỏi 12 phiếu
5 Stars User Rating
Ditto là một phần mở rộng vào clipboard windows tiêu chuẩn. Nó giúp tiết kiệm mỗi mục được đặt vào clipboard cho phép bạn truy cập vào bất kỳ của những mặt hàng tại một thời gian sau đó. Ditto cho phép bạn lưu bất kỳ loại thông tin mà có thể được đưa vào clipboard, văn bản, hình ảnh, html, định dạng tùy chỉnh,...

Tổng quan

Ditto là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Scott Brogden.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 754 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ditto là 3.21.258.0, phát hành vào ngày 06/09/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.21.258.0, được sử dụng bởi 42 % trong tất cả các cài đặt.

Ditto đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,3MB.

Người sử dụng của Ditto đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Ditto!

Cài đặt

người sử dụng 754 UpdateStar có Ditto cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản